next_inactive up previous


Jak to zrobić w Excelu ?

Bartosz Wilczyński


Spis tresci


Wstęp

Niniejszy dokument jest pomyślany jako wskazówki do zajęć ,,Przetwarzanie danych w Microsoft Excel''. Jest to zbiór często pojawiających się (lub mogących się pojawiać) pytań postaci ,,jak to zrobić ?'' wraz z odpowiedziami. W założeniu, umiejętności tutaj opisane powinny wystarczyć słuchaczom do uporania się z ćwiczeniami zaplanowanymi do wykonania podczas zajęć. Będę starał się uzupełniać i uaktualniać ten dokument w miarę przybywania materiału.


Często zadawane pytania


Ćwiczenia 1 - wizytówki


Jak wyświetlić niewidoczne paski narzędzi ?

Aby wyświetlić pasek narzędzi (np. pasek rysowanie), który jest aktualnie niewidoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w polu paska narzędzi i z listy dostępnych pasków narzędziowych wybrać ten, który nas interesuje (np. ,,rysowanie'').


Jak zmienić zawartość komórki ?

Aby zmienić zawartość komórki, należy po wybraniu interesującej komórki, edytować tekst znajdujący się w pasku formuły, lub przejść do trybu edycji poprzez dwukrotne kliknięcie wybranej komórki.


Jak zmienić kolor tła komórek ?

Aby zmienić kolor tła komórek, należy na kliknąć prawym przyciskiem wybraną komórkę i z menu kntekstowego wybrać opcję formatowania. Następnie w nowootwartym okienku wybrać zakładkę ,,deseń'' i dokonać wyboru koloru wypełnienia.


Jak zmienić rozmiar komórek

Zmiany rozmiaru kolumn i wierszy uzyskujemy poprzez przesuwanie metodą ,,przeciągnij i uypuść'' granic nagłówków wierszy i kolumn. W menu kontekstowym jest również dostępna opcja ,,zmień szerokość kolumny'' oraz ,,zmień wysokość wiersza'' pozwalająca na wprowadzenie żadanej wartości.


Jak uzyskać zawijanie tekstu wewnątrz komórki

Klikamy prawym klawiszem w obrębie komórki, z menu kontekstowego wybieramy ,,formatuj komórki'', wybieramy zakłądkę ,,wyrównianie'', i zaznaczamy opcję ,,zawijaj wiersze''.


Jak wstawić do arkusza obiekt wordart ?

Z menu rozwijanego wybieramy opcje wstaw$\rightarrow$rysunek$\rightarrow$wordart. Następnie wybieramy z przedstawionych możliwości wygląd napisu, a następnie edytujemy sam tekst.


Jak dokonać "lustrzanego odbicia" rysunku ?

Jeśli nie widzimy paska narzędzi rysowania, musimy go wyświtlić (patrz 2.1.1). Następnie na pasku ,,rysowanie'' klikamy na menu rozwijane rysuj i wybieramy opcję ,,odbij lub przerzuć''$\rightarrow$,,przerzuć w pionie'' lub ,,przerzuć w poziomie''.


Jak wstawić hiperłącze ?

Klikamy prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję hiperłącze. W pojawiającym się okienku wypełniamy odpowiednio pola: ,,Wyświetlany tekst'' oraz ,,adres hiperłącza''.


Ćwiczenia 1 - kalkulator


Jak skopiować zakres komórek ?

Należy wybrać odpowiedni zakres komórek (przycisnąć lewy przycisk myszki na lewym górnym rogu zakresu i trzymając go przesunąc do prawego dolnego rogu) a następnie z paska narzędzi kliknąć ikonkę kopiuj (lub użyć kombinacji klawiszy Ctrl+C). Następnie klikamy lewym przyciskiem myszki w lewym górnym rogu planowanej kopii komórek i wybrać ikonkę wklej (lub użyć kombinacji klawiszy Ctrl+V).


Jak edytować formułę ?

Możemy po prostu zmienić tekst formuły (tak jak w 2.1.2). Drugą możliwością jest skorzystanie z edytora formuł.


Jak włączyć edytor formuł ?

Po wybraniu interesującej nas komórki, klikamy na znak równości znajdujący się po lewej stronie od paska formuły.


Jak edytować zagnieżdżone formuły przy pomocy edytora formuł ?

Po uruchomieniu edytora, klikamy w pasku formuły lewym klawiszem na nazwę funkcji którą chcemy zmienić, co spowoduje wyświetlenie wszystkich jej argumentów w edytorze. Następnie możemy, korzystając z pól edycyjnych edytora, zmieniać wartości tych argumentów.


Jak wstawić zagnieżdżoną funkcję do edytora formuł ?

Klikamy w polu edycji orgumentu funkcji, który ma zawierać zagnieżdżoną funkcję. Z menu rozwijanego w lewym górnym rogu edytora wybieramy nazwę intersującej nas funkcji. Następnie możemy klikając na nawzę tej funkcji w pasku formuły przejść do edycji jej argumentów.


Jak używać funkcji ,,JEŻELI'' ?

Funkcja JEŻELI ma w Excelu postać JEŻELI(warunek ;wartość gdy warunek spełniony ;wartość gdy warunek nie spełniony). Warunek powinien być formułą logiczną (np. ,,A1="5"'' lub ,,CZY.PUSTA(A2)''). Pozostałe dwa argumenty są po prostu formułami, z których wartość tylko jednej jest wyliczana w zależności od wartości warunku.


Ćwiczenia 2 - plan zajęć


Jak stworzyć ciąg rosnących wartości ?

Musimy najpierw ręcznie wpisać wystarczająco dużo wartości, aby Excel był w stanie odgadnąć o jaki ciąg nam chodzi. (np ,,Poniedziałek'' $\rightarrow$ ciąg dzni tygodnia; ,,8:00,8:55'' $\rightarrow$ ciąg czasów rozpoczęcia lekcji; ,,1,3''$\rightarrow$ ciąg liczb nieparzystych.) Następnie zaznaczamy komórki zawierające początek ciągu i przeciągamy (chwytając za prawy dolny róg) do żądanej długości.


Jak skopiować komórki wielokrotnie

Chcąc skopiować grupę komórek (wiersz lub kolumnę) wielokrotnie, zaznaczamy intersujące nas komórki i przeciągamy (chwytając za prawy dolny róg) do żądanej liczby kopii.


Jak przenieść wartość komórki w inne miejsce ?

Zaznaczamy intersującą nas komórkę (lub grupę komórek) i przenosimy ją, chwytając za prawy górny róg (kursor powinien zmienić się w krzyżyk) w docelowe miejsce. (Można również użyć kombinacji klawiszy: odpowiednio wytnij: Ctrl+X i wklej: Ctrl+V).

UWAGA ! Możemy w ten sposób nadpisać komórki docelowe i tym samym stracić ich dotychczasową zawartość.


Ćwiczenia 2 - pola figur


Jak wstawić nowy arkusz ?

Z menu rozwijanego wybieramy opcję Wstaw$\rightarrow$nowy arkusz.


Jak narysować figurę geometryczną ?

Używamy pasków narzędzi rysowanie i rysunek, aby wstawiać autokształty, linie strzałki i pola tekstowe do opisów. Możemy również edytować już wstawione kształty, aby zmienić ich wygląd (np. kolor).


Jak grupować obiekty autokształtu?

Zaznaczamy kolejne obiekty, używając lewego przycisku myszy przytrzymując klawisz ,,shift''. Następnie z menu podręcznego (prawy przycisk myszy) wybieramy opcję grupowanie$\rightarrow$grupuj. Możemy teraz używać zgrupowanych obiektów jak jednego obiektu (przesuwać, kopiować itp.).


Jak zmienić nazwę arkusza ?

Najprościej jest podwójnie kliknąć na nazwę arkusza w polu zakładek (na dole ekranu) co spowoduje, że pojawi się kursor i będziemy mogli edytować obecną nazwę arkusza. Ten sam efekt można osiągnąć wybierając z menu rozwijanego opcję format$\rightarrow$arkusz$\rightarrow$zmień nazwę.


Ćwiczenia 3 - kopiowanie


Jak skopiować tylko format komórek ?

Zaznaczamy interesujące nas komórki i kopiujemy je (ctrl-c, lub ikonka w pasku narzędzi). Następnie wybieramy zakres komórek docelowych i z menu podręcznego (praway przycisk myszy) wybieramy opcję ,,wklej specjalnie''. Pojawi się okienko z opcjami gdzie wybieramy opcję ,,formatowanie'' i klikamy ,,OK''.


Jak skopiować tylko wartości komórek ?

Zaznaczamy interesujące nas komórki i kopiujemy je (ctrl-c, lub ikonka w pasku narzędzi). Następnie wybieramy zakres komórek docelowych i z menu podręcznego (praway przycisk myszy) wybieramy opcję ,,wklej specjalnie''. Pojawi się okienko z opcjami gdzie wybieramy opcję ,,wartości'' i klikamy ,,OK''.


Jak wstawić skopiowane dane nie nadpisując zawartości komórek ?

Jeżeli chcemy wstawić skopiowane komórki, ale nie chcemy nadpisać dotychczasowych danych, możemy (po skopiowaniu komórek) wybrać z menu podręcznego opcję ,,wstaw skopiowane komórki'' i następnie wybrać, czy dotychczasowa zawartość komórek ma być przesunięta w dół, czy w prawo.


Jak przenieść zaznaczony obszar komórek ?

Możemy wykonać operacje wytnij (ikonka lub ctrl-x) i wklej (ctrl-c lub ikonka), albo po prostu przeciągnąć zaznaczone komórki. Należy pamiętać, że aby przenosić komórki należy chwytać za lewy górny róg zaznaczonego obszaru.


Jak wyczyścić zawartość komórek wraz z formatowaniem?

Po zaznaczeniu interesującego nas obszaru komórek, wybieramy z menu rozwijanego opcję Edycja$\rightarrow$wyczyść$\rightarrow$wszystko.

About this document ...

Jak to zrobić w Excelu ?

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2K.1beta (1.48)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -split 0 jtz.tex

The translation was initiated by Bartek Wilczyński on 2004-10-09


next_inactive up previous
Bartek Wilczyński 2004-10-09